Mindfulness Rzeszów

Mindfulness – poznaj znaczenie

mindfulness mindfulness

„Pomiędzy bodźcem, a reakcją  jest przestrzeń; … w tej przestrzeni jest nasza wolność” Victor Frankl

„Mindfulness to szczególny rodzaj uwagi – świadomej, skierowanej na obecną chwilę i nieosądzającej. Istotą uważności jest zachowanie w kolejnych chwilach świadomości nieosądzającej. Kultywujemy ją poprzez doskonalenie zdolności kierowania i utrzymywania, w możliwie jak najpełniejszy sposób, uwagi na to, czego doświadczamy w chwili obecnej. W procesie tym nawiązujemy ściślejszy kontakt z własnym życiem i tym, co się w nim dzieje”
(prof. Jon Kabat-Zin).

meditation

Mindfulness
+
heartfulness

Praktyka uważności to życzliwa obecność

oddychaj

„Praktyka uważności polega na obserwowaniu tego, co pojawia się w rzeczywistości wewnętrznej (myśli, emocje, doznania fizyczne) i zewnętrznej (wrażenia zmysłowe), chwila po chwili. Dzięki temu, że dopuszczamy i akceptujemy te doświadczenia, jakiekolwiek one są – przyjemne czy nieprzyjemne – pozwalamy im odejść. Tracą one bowiem negatywną moc, która często jest źródłem naszego cierpienia psychicznego i nawykowych, niefunkcjonalnych zachowań”
(dr Paweł Holas).

Praktyka uważności to sposób bycia

Rozmowa z dr Pawłem Holasem, psychiatrą, psychoterapeutą, założycielem Polskiego Towarzystwa Mindfulness, które zrzesza osoby zainteresowane rozwijaniem i propagowaniem teorii i praktyki "uważnej obecności" (mindfulness)

film

yt

Zobacz również

Uważność w edukacji

Współczucie

MBSR