Mindfulness Rzeszów

Nowa myśl

Uwolnij się od wyobrażenia, jakie życie powinno być, a obejmij to życie, które próbuje przebić się do twojej świadomości. C.Myss

Dobre samopoczucie to umiejętność.
Kierunek i jakość twojej uwagi bezpośrednio wpływają na twoje samopoczucie i poziom odczuwanego stresu.

Koncentracja wyklucza. Uważność włącza.

Mindfulness to droga środka – pomiędzy lgnięciem a awersją.

W mindfulness nie ma wrogów. Każde wewnętrzne doświadczenie jest mile widziane.

W medytacji uważności wszystko (aktywność umysłu, dźwięki, emocje, doznania w ciele) traktujemy jako bodźce: obserwujemy je nie zasilając swoją uwagą, ani nie tłumiąc.

 

 

back